Alwar thirunagari masi utsavam Garuda Sevai

Thanks to ari Alwar Thirunagari swamigal

ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாதர்ஆழ்வார் திருக்கோவில் மாசி 5ம் திருவிழாவில் சுவாமி பொழிந்துநின்றபிரான் கருடவாகனத்திலும் சுவாமி நம்மாழ்வார் அன்னவாகனத்தில் எழுந்தருளினார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *