Mannargudi Sri Rajagopalan Sannithi Navarathri utsavam. Mirtsangranam on 9.10.18. Senai Mudalvar purapadu. Day 10.10.18. Sri Rajagopalan 1000 pillars Mandapam ezhundaruli RAJA mariyathai. Ghosti Sattumurai Prasada viniyogam.

Thanks to Sri Mannarkudi Uppili srinivasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *