Bhuthathazhwar

[sc:b] Name(s) Bhuthathazhwar Bhuthahvaya, Mallapuradheesa, Pudhathar Identified with Kaumodaki, the mace of Lord Vishnu Place of Incarnation Thirukkadalmallai, Mahabalipuram Year of Incarnation 860,900th year of Dvapara Yuga Month Thula (Aippasi) Star Avittam (Dhanishta) Lunar Phase Navami (9th phase) Preceptor(Acharya) Senai Mudaliyar (Visvaksena ) Thiruvaradhanam Azhvarkal Nayanar Divyadesams Sung (Mangalasasanam) Srirangam(Koil), Tirumala(Thirumalai), Thirukkadalmallai, Thirukkovalur Prabandham(s) Irandam Thiruvandhadhi – 100 hymns Life

Read more

Poigai Azhwar

[sc:b] Name(s) Poigai Azhwar Kasarayogi, Saromunindra, Poigaiyar Identified with Panchajanya, the conch of Lord Vishnu Place of Incarnation Thiruvekka, Perumal Koil Year of Incarnation 860,900th year of Dvapara Yuga Month Thula (Aippasi) Star Thiruvonam (Sravanam) Lunar Phase Suddha Ashtami (Pure 8th phase) Preceptor(Acharya) Senai Mudaliyar (Visvaksena ) Thiruvaradhanam Azhvarkal Nayanar Divyadesams Sung (Mangalasasanam) Srirangam(Koil), Tirumala(Thirumalai), Perumal Koil, Thirukkovalur Prabandham(s) Mudhal

Read more