Vanamamalai 19th pattam Thirunakshathiram at thiruvarasu,sitarambagh,secunderabad

Thanks to Sri R Padmanabhan swami 19th pattam Sri Vanamamalai jeer swami Thirunakshathiram uthsavam, celebrations. @Sitharam bagh, Hyderabad. around 15 vaishnavas attended.  Sri Lakshmi narayana perumal prasadam, kashayam, sudikazhaindha malai,  Sri varadharajaperumal @ sitharambagh, Hyderabad, malai, parivattam, theertham, Prasadam, malai mariyadhai,  Pothu Thaniyan, swamy Thirunakshathira Thaniyan, Vazhi Thirunamam  anusanthanam,  Goshti prasadam distributed. Thanks to all participants.

Read more